2007 RH171

2007RH171, 2003 UF255, 2003UF255, K03UP5F, K07RH1H, m1550

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 RH171 (481550)
a 2.61387
e 0.14102
i / sin(i) 3.9583 / 0.06903
q 2.24528
Q 2.98247
ω 322.5369
Node 37.2031
m 276.7839
n 0.2332
Epoch 2460200.5
nobs 144
nopp 11
Years observed 2003-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.614
ep 0.093
sin(ip) 0.060
Value Standard error
G 0.150
H 17.770
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6136 0.0935 0.0597 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.77 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot