2007 RG270

2007RG270, 2007 VY254, 2007VY254, i4768, K07RR0G, K07VP4Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 RG270 (444768)
a 2.55023
e 0.18442
i / sin(i) 15.7664 / 0.27172
q 2.07993
Q 3.02054
ω 187.3207
Node 225.0541
m 329.2691
n 0.2420
Epoch 2460200.5
nobs 736
nopp 9
Years observed 2007-2023
rms 0.63
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.551
ep 0.185
sin(ip) 0.274
Value Standard error
G 0.150
H 16.620
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5509 0.1854 0.2739 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.62 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot