2007 RE131

2007RE131, ~01fj, 2004 CL88, 2004CL88, K04C88L, K07RD1E

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 RE131 (626431)
a 3.03077
e 0.08439
i / sin(i) 12.1762 / 0.21092
q 2.77501
Q 3.28652
ω 89.9383
Node 345.6124
m 310.3150
n 0.1868
Epoch 2460200.5
nobs 88
nopp 8
Years observed 2004-2023
rms 0.41
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.028
ep 0.073
sin(ip) 0.219
Value Standard error
G 0.150
H 17.230
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0285 0.0727 0.2188 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.23 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot