2007 EX128

2007EX128, 1999 TL303, 1999TL303, J99TU3L, K07EC8X, Q3004

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 EX128 (263004)
a 2.99350
e 0.07861
i / sin(i) 3.0535 / 0.05327
q 2.75818
Q 3.22882
ω 1.3389
Node 168.2095
m 68.3511
n 0.1903
Epoch 2460200.5
nobs 321
nopp 17
Years observed 1999-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.994
ep 0.111
sin(ip) 0.050
Value Standard error
G 0.150
H 16.330
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9941 0.1112 0.0501 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.33 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot