2007 EV218

2007EV218, 2005 YZ198, 2005YZ198, K05YJ8Z, K07EL8V, L8910

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 EV218 (218910)
a 3.09493
e 0.04822
i / sin(i) 3.3872 / 0.05908
q 2.94569
Q 3.24416
ω 173.1711
Node 190.7857
m 189.2398
n 0.1810
Epoch 2460200.5
nobs 227
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.093
ep 0.020
sin(ip) 0.064
Value Standard error
G 0.150
H 16.570
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0933 0.0202 0.0638 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.57 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot