2007 EU190

2007EU190, 2010 GL100, 2010GL100, K07EJ0U, K10GA0L, Z2122

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 EU190 (352122)
a 2.26642
e 0.09950
i / sin(i) 7.2211 / 0.12570
q 2.04091
Q 2.49194
ω 306.5503
Node 314.5880
m 231.9999
n 0.2889
Epoch 2460200.5
nobs 417
nopp 12
Years observed 2007-2022
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.267
ep 0.099
sin(ip) 0.133
Value Standard error
G 0.150
H 16.910
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2671 0.0992 0.1330 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot