2007 EM202

2007EM202, 2010 RD104, 2010RD104, K07EK2M, K10RA4D, m1513

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 EM202 (481513)
a 3.11182
e 0.15165
i / sin(i) 7.6059 / 0.13236
q 2.63991
Q 3.58373
ω 106.5528
Node 0.0284
m 54.9453
n 0.1795
Epoch 2460200.5
nobs 188
nopp 10
Years observed 2007-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.106
ep 0.165
sin(ip) 0.140
Value Standard error
G 0.150
H 16.530
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1062 0.1652 0.1402 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.53 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot