2007 EK221

2007EK221, 2004 RS330, 2004RS330, e6292, K04RX0S, K07EM1K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 EK221 (406292)
a 3.02369
e 0.08163
i / sin(i) 11.5693 / 0.20055
q 2.77688
Q 3.27051
ω 15.3321
Node 1.4464
m 207.0740
n 0.1875
Epoch 2460200.5
nobs 189
nopp 12
Years observed 2004-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.021
ep 0.055
sin(ip) 0.203
Value Standard error
G 0.150
H 16.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0212 0.0549 0.2028 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot