2007 DT104

2007DT104, ~01dY, 2014 AH67, 2014AH67, K07DA4T, K14A67H

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 DT104 (626296)
a 2.33307
e 0.12501
i / sin(i) 2.2972 / 0.04008
q 2.04142
Q 2.62472
ω 58.0089
Node 107.2624
m 221.1659
n 0.2766
Epoch 2460200.5
nobs 74
nopp 10
Years observed 2007-2023
rms 0.42
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.332
ep 0.167
sin(ip) 0.028
Value Standard error
G 0.150
H 18.510
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3319 0.1665 0.0282 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.51 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot