2006 WR192

2006WR192, 2013 CJ170, 2013CJ170, d4333, K06WJ2R, K13CH0J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 WR192 (394333)
a 3.01411
e 0.09536
i / sin(i) 0.3836 / 0.00670
q 2.72668
Q 3.30155
ω 219.6655
Node 241.9133
m 50.6909
n 0.1883
Epoch 2460200.5
nobs 126
nopp 13
Years observed 1995-2023
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.012
ep 0.107
sin(ip) 0.026
Value Standard error
G 0.150
H 17.280
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0123 0.1075 0.0265 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.28 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot