2006 WO102

2006WO102, 2000 SM324, 2000SM324, E7931, K00SW4M, K06WA2O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 WO102 (147931)
a 3.01489
e 0.10389
i / sin(i) 0.4837 / 0.00844
q 2.70169
Q 3.32810
ω 179.1198
Node 50.1411
m 276.2104
n 0.1883
Epoch 2460200.5
nobs 465
nopp 18
Years observed 1998-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.018
ep 0.132
sin(ip) 0.017
Value Standard error
G 0.150
H 16.000
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0180 0.1318 0.0170 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.00 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot