2006 VZ143

2006VZ143, 2007 ES201, 2007ES201, K06VE3Z, K07EK1S, Z8344

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 VZ143 (358344)
a 2.94921
e 0.24865
i / sin(i) 9.7716 / 0.16972
q 2.21588
Q 3.68255
ω 54.4783
Node 345.5274
m 123.6310
n 0.1946
Epoch 2460200.5
nobs 336
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.946
ep 0.212
sin(ip) 0.186
Value Standard error
G 0.150
H 16.530
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9459 0.2124 0.1859 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.53 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot