2006 VY169

2006VY169, 2008 EW146, 2008EW146, d4308, K06VG9Y, K08EE6W

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 VY169 (394308)
a 3.24340
e 0.12244
i / sin(i) 2.8204 / 0.04921
q 2.84628
Q 3.64051
ω 60.1285
Node 83.7218
m 269.3418
n 0.1687
Epoch 2460200.5
nobs 218
nopp 11
Years observed 2002-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.216
ep 0.161
sin(ip) 0.030
Value Standard error
G 0.150
H 16.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.2158 0.1609 0.0300 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot