2006 VY126

2006VY126, 2006 VB149, 2006VB149, K06VC6Y, K06VE9B, L4836

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 VY126 (214836)
a 2.70609
e 0.21532
i / sin(i) 4.0936 / 0.07139
q 2.12342
Q 3.28877
ω 333.4203
Node 12.1551
m 328.6487
n 0.2214
Epoch 2460200.5
nobs 314
nopp 15
Years observed 1997-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.704
ep 0.207
sin(ip) 0.065
Value Standard error
G 0.150
H 16.760
Mass
D 2.26 0.621
pV 0.104 0.0627
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7044 0.2072 0.0647 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
2.26 0.621 0.621 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.104 0.0627 0.0627 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot