2006 VW122

2006VW122, 2010 VX163, 2010VX163, K06VC2W, K10VG3X, k7497

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 VW122 (467497)
a 2.52307
e 0.09943
i / sin(i) 2.0626 / 0.03599
q 2.27219
Q 2.77395
ω 147.1523
Node 318.2510
m 35.1653
n 0.2459
Epoch 2460200.5
nobs 150
nopp 10
Years observed 2006-2022
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.525
ep 0.117
sin(ip) 0.049
Value Standard error
G 0.150
H 17.900
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5245 0.1171 0.0490 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.90 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot