2006 VT152

2006VT152, 2006 WY138, 2006WY138, e9992, K06VF2T, K06WD8Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 VT152 (409992)
a 2.53527
e 0.29544
i / sin(i) 5.0282 / 0.08765
q 1.78626
Q 3.28429
ω 237.7887
Node 147.1491
m 73.2564
n 0.2442
Epoch 2460200.5
nobs 302
nopp 7
Years observed 2002-2022
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.538
ep 0.245
sin(ip) 0.082
Value Standard error
G 0.150
H 18.000
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5375 0.2447 0.0824 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.00 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot