2006 VF138

2006VF138, ~01aI, 2018 JO5, 2018JO5, K06VD8F, K18J05O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 VF138 (626094)
a 2.76314
e 0.08540
i / sin(i) 1.7616 / 0.03074
q 2.52716
Q 2.99912
ω 297.2907
Node 84.5762
m 273.0780
n 0.2146
Epoch 2460200.5
nobs 133
nopp 11
Years observed 2001-2021
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.764
ep 0.051
sin(ip) 0.013
Value Standard error
G 0.150
H 17.520
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7636 0.0507 0.0125 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.52 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot