2006 UX188

2006UX188, 2006 UN207, 2006UN207, d4275, K06UI8X, K06UK7N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 UX188 (394275)
a 2.71346
e 0.21420
i / sin(i) 13.0308 / 0.22548
q 2.13224
Q 3.29468
ω 78.1809
Node 242.9073
m 323.9289
n 0.2205
Epoch 2460200.5
nobs 330
nopp 10
Years observed 2006-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.713
ep 0.172
sin(ip) 0.250
Value Standard error
G 0.150
H 16.420
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7132 0.1715 0.2497 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.42 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot