2006 UW115

2006UW115, 2012 XB129, 2012XB129, h1276, K06UB5W, K12XC9B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 UW115 (431276)
a 3.18400
e 0.02481
i / sin(i) 9.3432 / 0.16235
q 3.10499
Q 3.26301
ω 172.7783
Node 30.4334
m 180.1904
n 0.1735
Epoch 2460200.5
nobs 210
nopp 9
Years observed 2006-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.174
ep 0.067
sin(ip) 0.158
Value Standard error
G 0.150
H 16.280
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1741 0.0667 0.1583 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.28 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot