2006 UN279

2006UN279, 2000 EA184, 2000EA184, K00EI4A, K06UR9N, Q2518

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 UN279 (262518)
a 2.55888
e 0.17026
i / sin(i) 5.8373 / 0.10170
q 2.12321
Q 2.99454
ω 162.1710
Node 57.8487
m 228.7413
n 0.2408
Epoch 2460200.5
nobs 224
nopp 14
Years observed 2000-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.561
ep 0.195
sin(ip) 0.086
Value Standard error
G 0.150
H 16.830
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5608 0.1951 0.0856 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.83 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot