2006 UJ213

2006UJ213, 2001 SH336, 2001SH336, K01SX6H, K06UL3J, P6088

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 UJ213 (256088)
a 2.70692
e 0.05428
i / sin(i) 2.0730 / 0.03617
q 2.55998
Q 2.85386
ω 86.9214
Node 331.9151
m 277.6388
n 0.2213
Epoch 2460200.5
nobs 249
nopp 13
Years observed 2001-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.708
ep 0.043
sin(ip) 0.050
Value Standard error
G 0.150
H 16.950
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7080 0.0435 0.0497 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.95 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot