2006 TT129

2006TT129, ~01Xd, 2014 LB24, 2014LB24, K06TC9T, K14L24B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 TT129 (625929)
a 2.61520
e 0.24515
i / sin(i) 15.3752 / 0.26514
q 1.97408
Q 3.25631
ω 271.4917
Node 69.6462
m 30.2167
n 0.2330
Epoch 2460200.5
nobs 112
nopp 7
Years observed 2001-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.614
ep 0.183
sin(ip) 0.261
Value Standard error
G 0.150
H 17.290
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6137 0.1835 0.2610 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.29 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot