2006 TQ128

2006TQ128, 2008 CL115, 2008CL115, K06TC8Q, K08CB5L, Z1963

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 TQ128 (351963)
a 2.99886
e 0.10268
i / sin(i) 4.2295 / 0.07375
q 2.69092
Q 3.30680
ω 342.4119
Node 53.2640
m 83.1863
n 0.1898
Epoch 2460200.5
nobs 116
nopp 11
Years observed 2001-2022
rms 0.86
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.000
ep 0.075
sin(ip) 0.060
Value Standard error
G 0.150
H 16.980
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0000 0.0747 0.0602 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.98 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot