2006 TN120

2006TN120, 2002 AV133, 2002AV133, K02AD3V, K06TC0N, L4764

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 TN120 (214764)
a 3.19460
e 0.11502
i / sin(i) 9.4749 / 0.16462
q 2.82715
Q 3.56205
ω 345.2732
Node 118.6147
m 291.7246
n 0.1726
Epoch 2460200.5
nobs 370
nopp 16
Years observed 2002-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.193
ep 0.117
sin(ip) 0.143
Value Standard error
G 0.150
H 15.590
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1930 0.1175 0.1429 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.59 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot