2006 TH106

2006TH106, 2004 CV130, 2004CV130, K04CD0V, K06TA6H, Q8790

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 TH106 (268790)
a 2.27255
e 0.16553
i / sin(i) 2.9612 / 0.05166
q 1.89637
Q 2.64874
ω 67.2624
Node 346.6388
m 321.0416
n 0.2877
Epoch 2460200.5
nobs 267
nopp 11
Years observed 1999-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.273
ep 0.157
sin(ip) 0.054
Value Standard error
G 0.150
H 17.740
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2726 0.1574 0.0538 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.74 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot