2006 SZ357

2006SZ357, 2011 SH117, 2011SH117, h4883, K06SZ7Z, K11SB7H

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SZ357 (434883)
a 3.03918
e 0.10204
i / sin(i) 9.6144 / 0.16702
q 2.72907
Q 3.34928
ω 49.8864
Node 228.3347
m 178.5673
n 0.1860
Epoch 2460200.5
nobs 364
nopp 11
Years observed 2005-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.043
ep 0.108
sin(ip) 0.179
Value Standard error
G 0.150
H 16.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0432 0.1078 0.1792 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot