2006 SY422

2006SY422, 2015 AC273, 2015AC273, K06Sg2Y, K15AR3C, w7738

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SY422 (587738)
a 2.40844
e 0.17896
i / sin(i) 1.6413 / 0.02864
q 1.97743
Q 2.83945
ω 34.4221
Node 9.7951
m 163.2147
n 0.2637
Epoch 2460200.5
nobs 98
nopp 7
Years observed 2004-2021
rms 0.41
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.408
ep 0.160
sin(ip) 0.031
Value Standard error
G 0.150
H 18.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4078 0.1600 0.0309 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot