2006 SW353

2006SW353, 1999 VV205, 1999VV205, G4579, J99VK5V, K06SZ3W

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SW353 (164579)
a 2.31706
e 0.13956
i / sin(i) 7.9191 / 0.13778
q 1.99369
Q 2.64043
ω 304.4766
Node 48.9155
m 309.6574
n 0.2794
Epoch 2460200.5
nobs 417
nopp 12
Years observed 1999-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.317
ep 0.093
sin(ip) 0.126
Value Standard error
G 0.150
H 17.270
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3172 0.0926 0.1259 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.27 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot