2006 SW145

2006SW145, 2004 FU106, 2004FU106, e9861, K04FA6U, K06SE5W

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SW145 (409861)
a 2.58914
e 0.18541
i / sin(i) 13.1487 / 0.22748
q 2.10908
Q 3.06919
ω 313.9718
Node 193.4563
m 272.1765
n 0.2366
Epoch 2460200.5
nobs 130
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.84
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.587
ep 0.226
sin(ip) 0.233
Value Standard error
G 0.150
H 17.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5866 0.2262 0.2325 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot