2006 SV254

2006SV254, 2008 CO182, 2008CO182, e9871, K06SP4V, K08CI2O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SV254 (409871)
a 2.61110
e 0.14597
i / sin(i) 11.5723 / 0.20061
q 2.22996
Q 2.99225
ω 88.9500
Node 18.2021
m 292.8209
n 0.2336
Epoch 2460200.5
nobs 193
nopp 11
Years observed 2006-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.609
ep 0.162
sin(ip) 0.201
Value Standard error
G 0.150
H 17.450
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6089 0.1622 0.2008 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.45 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot