2006 ST385

2006ST385, 2014 QL282, 2014QL282, K06Sc5T, K14QS2L, x7112

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 ST385 (597112)
a 2.67109
e 0.20782
i / sin(i) 15.0307 / 0.25934
q 2.11599
Q 3.22619
ω 148.5453
Node 83.5808
m 104.0048
n 0.2258
Epoch 2460200.5
nobs 141
nopp 12
Years observed 2006-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.673
ep 0.235
sin(ip) 0.236
Value Standard error
G 0.150
H 17.130
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6728 0.2346 0.2360 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.13 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot