2006 SR306

2006SR306, 2001 SZ190, 2001SZ190, K01SJ0Z, K06SU6R, Q2250

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SR306 (262250)
a 2.78044
e 0.10412
i / sin(i) 4.2670 / 0.07440
q 2.49094
Q 3.06995
ω 238.1148
Node 154.9977
m 233.1886
n 0.2126
Epoch 2460200.5
nobs 322
nopp 16
Years observed 2001-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Agnia (847)
 
ap 2.780
ep 0.072
sin(ip) 0.065
Value Standard error
G 0.150
H 16.770
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
847 Agnia 514 Agnia -0.3100 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7801 0.0721 0.0653 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.77 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot