2006 SR202

2006SR202, 2012 TP163, 2012TP163, K06SK2R, K12TG3P, k5068

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SR202 (465068)
a 3.19921
e 0.07266
i / sin(i) 12.7613 / 0.22089
q 2.96674
Q 3.43168
ω 96.4872
Node 188.1182
m 61.7300
n 0.1722
Epoch 2460200.5
nobs 124
nopp 10
Years observed 2000-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.193
ep 0.087
sin(ip) 0.223
Value Standard error
G 0.150
H 16.380
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1927 0.0874 0.2234 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.38 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot