2006 SP201

2006SP201, 2010 JM167, 2010JM167, K06SK1P, K10JG7M, Y8875

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SP201 (348875)
a 3.15881
e 0.09460
i / sin(i) 9.0683 / 0.15761
q 2.85998
Q 3.45764
ω 125.8769
Node 201.2788
m 55.1688
n 0.1756
Epoch 2460200.5
nobs 117
nopp 14
Years observed 2000-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.152
ep 0.075
sin(ip) 0.165
Value Standard error
G 0.150
H 16.660
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1524 0.0751 0.1651 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.66 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot