2006 SP139

2006SP139, 2002 JW148, 2002JW148, K02JE8W, K06SD9P, W7719

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SP139 (327719)
a 2.23264
e 0.18562
i / sin(i) 7.3867 / 0.12857
q 1.81822
Q 2.64706
ω 235.3957
Node 99.7631
m 55.2564
n 0.2954
Epoch 2460200.5
nobs 328
nopp 12
Years observed 2002-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.232
ep 0.123
sin(ip) 0.118
Value Standard error
G 0.150
H 17.410
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2322 0.1227 0.1178 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.41 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot