2006 SN247

2006SN247, 2005 GT195, 2005GT195, K05GJ5T, K06SO7N, L4688

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SN247 (214688)
a 2.37996
e 0.17595
i / sin(i) 4.3644 / 0.07610
q 1.96122
Q 2.79871
ω 269.9973
Node 17.8321
m 279.7318
n 0.2684
Epoch 2460200.5
nobs 242
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.380
ep 0.159
sin(ip) 0.075
Value Standard error
G 0.150
H 17.520
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3799 0.1588 0.0754 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.52 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot