2006 SM268

2006SM268, 2001 QB286, 2001QB286, K01QS6B, K06SQ8M, Q2225

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SM268 (262225)
a 2.75876
e 0.07022
i / sin(i) 5.4181 / 0.09442
q 2.56503
Q 2.95250
ω 121.2957
Node 247.9259
m 265.3154
n 0.2151
Epoch 2460200.5
nobs 388
nopp 13
Years observed 2001-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Witt (2732)
 
ap 2.759
ep 0.035
sin(ip) 0.113
Value Standard error
G 0.150
H 16.320
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
2732 Witt 535 Witt 0.0000 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7588 0.0347 0.1127 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot