2006 SL160

2006SL160, 2015 PF125, 2015PF125, K06SG0L, K15PC5F, w7699

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SL160 (587699)
a 2.86494
e 0.05987
i / sin(i) 3.3057 / 0.05766
q 2.69343
Q 3.03645
ω 317.3540
Node 95.5984
m 152.1515
n 0.2032
Epoch 2460200.5
nobs 149
nopp 13
Years observed 2003-2023
rms 0.91
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.864
ep 0.044
sin(ip) 0.038
Value Standard error
G 0.150
H 17.170
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8639 0.0444 0.0377 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.17 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot