2006 SL142

2006SL142, 2004 FF118, 2004FF118, K04FB8F, K06SE2L, L4668

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SL142 (214668)
a 2.74993
e 0.10199
i / sin(i) 4.9699 / 0.08663
q 2.46947
Q 3.03039
ω 68.3542
Node 14.8986
m 182.5491
n 0.2161
Epoch 2460200.5
nobs 367
nopp 14
Years observed 1995-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Nemesis (128)
 
ap 2.751
ep 0.098
sin(ip) 0.086
Value Standard error
G 0.150
H 16.400
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
128 Nemesis 504 Nemesis 0.0000 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7506 0.0976 0.0858 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.40 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot