2006 SG411

2006SG411, 2015 FT105, 2015FT105, h4898, K06Sf1G, K15FA5T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SG411 (434898)
a 2.28399
e 0.11814
i / sin(i) 6.5488 / 0.11405
q 2.01415
Q 2.55383
ω 168.3759
Node 218.1671
m 320.0334
n 0.2855
Epoch 2460200.5
nobs 158
nopp 10
Years observed 2006-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.284
ep 0.098
sin(ip) 0.124
Value Standard error
G 0.150
H 18.120
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2843 0.0976 0.1245 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.12 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot