2006 SG139

2006SG139, 2001 YD112, 2001YD112, K01YB2D, K06SD9G, Y8864

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SG139 (348864)
a 3.11921
e 0.20480
i / sin(i) 8.7878 / 0.15277
q 2.48038
Q 3.75803
ω 319.9087
Node 72.4476
m 20.7993
n 0.1789
Epoch 2460200.5
nobs 382
nopp 14
Years observed 2001-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.126
ep 0.169
sin(ip) 0.132
Value Standard error
G 0.150
H 15.700
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1263 0.1691 0.1318 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.70 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot