2006 SG124

2006SG124, 2000 QJ244, 2000QJ244, K00QO4J, K06SC4G, L2579

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SG124 (212579)
a 3.11181
e 0.16581
i / sin(i) 12.6328 / 0.21870
q 2.59586
Q 3.62777
ω 229.6692
Node 137.7124
m 38.5415
n 0.1795
Epoch 2460200.5
nobs 559
nopp 15
Years observed 2000-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.116
ep 0.128
sin(ip) 0.203
Value Standard error
G 0.150
H 15.460
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1161 0.1280 0.2028 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.46 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot