2006 SC359

2006SC359, 2010 NX117, 2010NX117, d4233, K06SZ9C, K10NB7X

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 SC359 (394233)
a 2.65515
e 0.28283
i / sin(i) 7.2625 / 0.12641
q 1.90420
Q 3.40610
ω 147.0681
Node 163.9424
m 12.5114
n 0.2278
Epoch 2460200.5
nobs 263
nopp 10
Years observed 2006-2023
rms 0.63
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.654
ep 0.257
sin(ip) 0.120
Value Standard error
G 0.150
H 17.320
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6539 0.2569 0.1202 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot