2006 QT134

2006QT134, 2008 AK130, 2008AK130, K06QD4T, K08AD0K, w7666

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 QT134 (587666)
a 2.36724
e 0.23270
i / sin(i) 10.0596 / 0.17467
q 1.81639
Q 2.91810
ω 19.1336
Node 307.1235
m 253.0346
n 0.2706
Epoch 2460200.5
nobs 86
nopp 9
Years observed 2006-2023
rms 0.37
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.366
ep 0.190
sin(ip) 0.180
Value Standard error
G 0.150
H 18.210
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3663 0.1901 0.1798 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot