2006 QM136

2006QM136, 2003 UR250, 2003UR250, h1149, K03UP0R, K06QD6M

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 QM136 (431149)
a 2.18994
e 0.19494
i / sin(i) 5.8377 / 0.10171
q 1.76304
Q 2.61684
ω 68.7275
Node 253.6442
m 107.8139
n 0.3041
Epoch 2460200.5
nobs 324
nopp 9
Years observed 2003-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.190
ep 0.109
sin(ip) 0.116
Value Standard error
G 0.150
H 17.590
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1904 0.1094 0.1157 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.59 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot