2006 QD160

2006QD160, 2012 TV266, 2012TV266, h1152, K06QG0D, K12TQ6V

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 QD160 (431152)
a 3.11823
e 0.05730
i / sin(i) 8.7549 / 0.15221
q 2.93957
Q 3.29689
ω 257.5168
Node 170.4365
m 320.9124
n 0.1790
Epoch 2460200.5
nobs 203
nopp 10
Years observed 2006-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.115
ep 0.044
sin(ip) 0.148
Value Standard error
G 0.150
H 16.620
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1150 0.0437 0.1480 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.62 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot