2006 HG114

2006HG114, 2006 KV121, 2006KV121, G8187, K06HB4G, K06KC1V

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 HG114 (168187)
a 2.33482
e 0.23812
i / sin(i) 3.8325 / 0.06684
q 1.77886
Q 2.89078
ω 212.5755
Node 63.2054
m 286.7362
n 0.2763
Epoch 2460200.5
nobs 484
nopp 15
Years observed 1995-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.335
ep 0.227
sin(ip) 0.053
Value Standard error
G 0.150
H 16.840
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3350 0.2273 0.0534 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.84 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot