2006 HG111

2006HG111, 2001 XE250, 2001XE250, K01XP0E, K06HB1G, L2391

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 HG111 (212391)
a 2.18194
e 0.11661
i / sin(i) 4.0491 / 0.07061
q 1.92751
Q 2.43637
ω 342.1175
Node 249.2755
m 134.6066
n 0.3058
Epoch 2460200.5
nobs 653
nopp 15
Years observed 1994-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Flora (8)
 
ap 2.182
ep 0.142
sin(ip) 0.079
Value Standard error
G 0.150
H 16.840
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
8 Flora 402 Flora -0.0500 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1823 0.1425 0.0786 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.84 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot