2006 HF118

2006HF118, 2002 CD269, 2002CD269, K02CQ9D, K06HB8F, Z4976

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 HF118 (354976)
a 2.36957
e 0.17159
i / sin(i) 3.0209 / 0.05270
q 1.96299
Q 2.77616
ω 106.4794
Node 142.3397
m 241.5015
n 0.2702
Epoch 2460200.5
nobs 165
nopp 13
Years observed 1995-2022
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Nysa (44)
 
ap 2.371
ep 0.180
sin(ip) 0.046
Value Standard error
G 0.150
H 17.750
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
44 Nysa 405 Nysa-Polana -0.1600 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3707 0.1803 0.0458 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.75 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot