2006 DZ198

2006DZ198, 2008 WQ112, 2008WQ112, a1108, K06DJ8Z, K08WB2Q

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 DZ198 (361108)
a 2.27523
e 0.13208
i / sin(i) 5.5809 / 0.09725
q 1.97472
Q 2.57574
ω 77.9915
Node 69.4926
m 47.0425
n 0.2872
Epoch 2460200.5
nobs 194
nopp 10
Years observed 1996-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.275
ep 0.182
sin(ip) 0.089
Value Standard error
G 0.150
H 18.070
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2751 0.1820 0.0887 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.07 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot